Adriána Ingrid Koželová (ed.)


19. ŠVUK FF PU – Doktorandská konferencia

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-3277-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024