Alexander Kovaľ, Daniel Jordan


Základné vybavenie zubnej ambulancie

Nástroje a prístroje na ošetrenie pacientaISBN 978-80-8068-641-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024