Rastislav Kotulič, Jaroslava Hečková, Emília Huttmanová, Alexandra Chapčáková, Elena Širá, Zuzana Závarská


Vybrané okruhy z ekonómie a ekonomiky k príprave na štátne skúškyISBN 978-80-8068-786-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024