Rastislav Kotulič


Ekonomika poľnohospodárstva - slovenské poľnohospodárstvo a jeho ekonomický vývoj na prelome miléniaISBN 978-80-8068-618-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024