Rastislav Kotulič , Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková, Emília Huttmanová, Ivana Kravčáková Vozárová, Jaroslav Gonos, Mariana Dubravská, Elena Širá


Princípy ekonómie pre manažérovISBN 978-80-555-1375-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024