Rastislav Kotulič, Jaroslava Hečková, Emília Huttmanová, Alexandra Chapčáková, Zuzana Závarská, Elena Širá, Mariana Dubravská


Teoreticko-analytický pohľad na organizáciu hospodárskej sféry, jej rozhodovanie a trendy v procese tvorby ekonomických zásadISBN 978-80-555-0665-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024