Rastislav Kotulič, Jana Pavelková


Prosperita a produktivita subjektov hospodáriacich na pôde v Slovenskej republike na prelome druhého tisícročia

Analytický pohľad na efektívne riadenie zdrojov pre zabezpečenie finančného zdravia podnikuISBN 978-80-555-0574-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024