Rastislav Kotulič


Ekonomická analýza subjektov hospodáriacich na pôde podľa regionálnej diferenciácie SlovenskaISBN 80-8068-481-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024