Ján Koščo, Lucia Falatová, Jana Kočišová, Branislav Hrabkovský, Juraj Hajdú


Ichtyológia II

Učebné texty k elektronickému kurzu Ichtyológia IIISBN 978-80-555-1240-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

6
  
Úvod
6
  
Geografické rozšírenie rýb v moriach a oceánoch
8
  
Geografické rozšírenie sladkovodných rýb
10
  
Zoogeografická charakteristika ichtyofauny Slovenska
11
  
Zhrnutie
13

14
  
Úvod
14
  
Organizačné úrovne ekologického systému
14
  
Produkcia a produktivita
16
  
Vlastnosti populácie
17
  
Štrukturálne znaky zoocenóz
19
  
Vzťahové znaky zoocenóz
20
  
Zhrnutie
21

23
  
Úvod
23
  
Nadtrieda: BEZČEĽUSTNÉ (KRUHOÚSTNICE) – Agnatha (Cyslostomata)
25
  
Nadtrieda: ČEĽUSTNATCE - Gnathostomata
26
  
Podtrieda: Pravé ryby – Neopterygii, Teleostei – kostnaté ryby
29
  
Rad Anguilliformes – úhorotvaré
29
  
Rad Cypriniformes - kaprotvaré
30
  
Zhrnutie
41

42
  
Úvod
42
  
Rad Siluriformes - sumcotvaré
46
  
Rad Esociformes - šťukotvaré
50
  
Rad Salmoniformes - lososotvaré
52
  
Zhrnutie
57

58
  
Úvod
58
  
Rad Gadiformes - treskotvaré
59
  
Rad Gasterosteiformes - pichľavkotvaré
60
  
Rad Scorpaeniformes - skorpénotvaré
61
  
Rad Perciformes - ostriežotvaré
62
  
Zhrnutie
70

71
  
Úvod
71
  
Faktory ohrozujúce ichtyofaunu
73
  
Legislatívna ochrana ichtyofauny
74
  
Praktická ochrana ichtyofauny
76
  
Hospodársky význam rýb
79
  
Ďalší význam rýb
80
  
Zhrnutie
82

84
  
Úvod
84
  
Zber ichtyologického materiálu
85
  
Určovanie rýb a mihuľovcov
86
  
Laboratórne spracovanie vzoriek
87
  
Sledovanie migrácií
88
  
Vyhodnocovanie ichtyologických dát
89
  
Zhrnutie
91

92
93
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019