Peter Kónya, Annamária Kónyová (Eds.)


Reformácia v strednej Európe II.

Reformáció Közép-Európában II.

Reformation in Mittel-Europa II.ISBN 978-80-555-2443-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023