Tiráž


NázovEnterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice

Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti v EÚ v kontexte udržateľného rozvoja v teórii a praxi

nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
EditorDana Kiseľáková
Beáta Šofranková
PrispievateľUniverzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
VydavateľPrešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah183 s.
Dostupný od09.11.2020
ISBN978-80-555-2582-2
Formáttext/pdf
Práva(c) Prešovská univerzita v Prešove
(c) Dana Kiseľáková
(c) Beáta Šofranková
Umiestneniehttp://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5
Jazyk publikácieslo
eng
SpracovateľUniverzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove