Emília Huttmanová, Peter Adamišin


Udržateľný rozvoj – vybrané state a problémyISBN 978-80-555-1728-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

5

10

13
3.1  
EKONOMICKÝ ROZMER UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
14
3.2  
SOCIÁLNY ROZMER UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
15
3.3  
ENVIRONMENTÁLNY ROZMER UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
16

22

33

37

40
7.1  
FYZIKÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY
40
7.2  
CHEMICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY
40
7.3  
ODPADY A NAKLADANIE S ODPADMI
41

42

45

48

51

54

57

65
14.1  
MANAŽMENT UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI
66
14.2  
MANAŽMENT UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA NA MIESTNEJ ÚROVNI
67

68
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019