Miroslav Humenský (ed.)


PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ

Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov. Prešov, 31. marec 2015ISBN 978-80-555-1366-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

5

14

22

27

37

44

60

70

81

92

  
VLADYKA DAMASKIN (GRDANIČKI)
Miroslav HUMENSKÝ

102

108

120

  
OD ÚNIE K EPARCHII
Matúš KOSTIČÁK

129
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019