Miroslav Humenský (ed.)


PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ

Zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 8. apríl 2014ISBN 978-80-555-1186-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

5

12

  

19

27

31

  
OTEC PAISIOS
Sotirios TRAPEZANLIDIS

46

55

65

76

84

89

95

  

104

  

112

120

125

131
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019