Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková (eds.)


Cezhraničné fúzie a akvizície v európskom priestore

Zborník recenzovaných vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20ISBN 978-80-555-3027-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024