Marián Šanta, Ľubica Derňárová


Základy prvej pomoci pre urgentnú zdravotnú starostlivosťISBN 80-8068-548-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  

  

3

11
1.1  
História urgentnej medicíny na území Slovenska a Čiech
16

20
2.1  
Právna zodpovednosť v zdravotníctve
26
2.2  
Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka
28
2.3  
Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a spôsoby ich hodnotenia
31
2.4  
Poučenie chorého
35
2.5  
Konštatovanie smrti, prehliadka mŕtveho a pitva
38
2.6  
Definícia poruchy zdravia a smrti
40
2.7  
Povinná mlčanlivosť
42
2.8  
Zdravotná dokumentácia
44
2.9  
Pomocné projekty záchrany
45
2.9.1  
Linka záchrany
45
2.9.2  
Karta záchrany
46
2.9.3  
Tlačidlo záchrany
47

48
3.1  
Základné typy záťažových situácií
50

52
4.1  
Komunikačné bariéry
56
4.2  
Špecifiká komunikácie priposkytovaní prvej pomoci hendikepovaným pacientom
58
4.3  
Algoritmus správania sa a komunikácie v krízových situáciách
60
4.4  
Komunikácia na tiesňových linkách 155 a 112
63
4.4.1  
Získavanie informácií
63
4.4.2  
Niekľko príkladov správnej odbornej komunikácie medzi dispečerom na linke tiesňového volania a volajúcim o pomoc
65

71
5.1  
Triedenie postihnutých
73
5.2  
Vyšetrenie postihnutého - klinické vyšetrenie, anamnéza, subjektívne a objektívne vyšetrenie
77
5.2.1  
Anamnéza pri úrazoch
82
5.2.2  
Objektívny nález
85

89
6.1  
Hlavné spôsoby poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie
94
6.1.1  
Uvoľnenie dýchacích ciest
94
6.2  
Umelé dýchanie
97
6.3  
Krvný obeh a nepriama masáž srdca
104
6.4  
Osobitosti kardiopulmonálnej resuscitácie v útlom detskom veku
109
6.5  
Kardiopulmonálnam resuscitácia detí vo veku 1 - 7 rokov
112
6.6  
Kardiopulmonálna resuscitácia dojčiat
114

118
7.1  
Šok z postihnutia krvného riečišťa
122
7.2  
Šok z porúch cievnej steny
126
7.3  
Šok pri chorobách srdca
129
7.4  
Akútne formy ischemickej choroby srdca, infarkt myokardu
130
7.5  
Chronické formy ischemickej choroby srdca
131
7.6  
Poruchy srdcového rytmu
133

136

138

139
10.1  
Bronchiálna astma a astmatický záchvat
141
10.2  
Laryngitída
142
10.3  
Aspirácia cudzieho telesa
142
10.4  
Masívna hemoptýza a hemoptoe
144
10.5  
Utopenie
145
10.6  
Obesenie, hrdúsenie, škrtenie
146
10.7  
Otrava oxidom uhoľnatým
148
10.8  
Poranenia pri výbuchoch
149
10.9  
Vyrazenie dychu
149
10.10  
Čkanie
150
10.11  
Hyperventilácia
150

152
11.1  
Zápalové náhle brušné príhody
153
11.1.1  
Akútny zápal podžalúdkovej žľazy
153
11.1.2  
Žlčníkové kamene
155
11.1.3  
Akútny zápal žlčníka
155
11.1.4  
Akútny zápal červovitého prívesku
156
11.1.5  
Zápal pobrušnice
157
11.2  
Ileózne stavy
158
11.3  
Krvácavé náhle brušné príhody
161

164
12.1  
Hypoglykémia
164
12.2  
Hyperglykémia, diabetická kóma
166
12.2.1  
Hyperglymická kóma s ketoacidózou
166
12.2.2  
Hyperosmolárna kóma bez ketoacidózy
167

168
13.1  
Poruchy vedomia a ich klasifikácia
168
13.2  
Bezvedomie z neúrazových príčin
170
13.2.1  
Periférna synkopa
171
13.2.2  
Kardiálna synkopa
171
13.2.3  
Mozgová synkopa
172
13.3  
Neúrazové cievne mozgové príhody
173
13.4  
Epilepsia
174
13.5  
Bolestivé poruchy v oblasti chrbtice
176

178

182
15.1  
Sepsa
182
15.2  
Rozsiahly zápal pľúc
182
15.3  
Zápal mozgových blán
183
15.4  
Tetanus
185
15.5  
Besnota
186
15.6  
Botulizmus
188

  

190
16.1  
Prehľad a označenie niektorých dostupných otravný látok
191
16.2  
Otravy liekmi
196
16.2.1  
Otrava hypnotikami a sedatívami
196
16.2.2  
Otrava antipyretikami
197
16.2.3  
Otrava psychofarmakami a návykovými látkami
197
16.2.4  
Otrava kardiotonikami
198
16.2.5  
Otrava perorálnymi antidiabetikami
198
16.3  
Otrava alkoholom
198
16.4  
Otrava pesticídmi
199
16.5  
Otrava organickými rozpúšťadlami
200
16.6  
Otrava hubami
200
16.7  
Otrava potravinami
201
16.7.1  
Otrava stafylokokmi
201
16.7.2  
Otrava salmonelami
201
16.8  
Uštipnutie hadom
201
16.9  
Základné pravidlá prvej pomoci pri otravách
203
16.10  
Drogy a drogová závislosť
204

211
17.1  
Krvácanie z pošvy
211
17.2  
Dysmenorea a bolesti podbrušia
212
17.3  
Zápaly maternice a jej príveskov
212
17.4  
Mimomaternicové tehotenstvo
213
17.5  
Spontánny potrat
213
17.6  
Náhly pôrod
214

217
18.1  
Renálna kolika
217
18.2  
Akútna retencia moču
218
18.3  
Hematúria a hemotamponáda močového mechúra
218
18.4  
Torzia semenníka
219
18.5  
Parafimóza
220

221
19.1  
Poruchy vnímania
221
19.2  
Poruchy afektivity
221
19.3  
Poruchy myslenia
222
19.4  
Poruchy vedomia
222

  

225
20.1  
Rany a krvácanie
225
20.1.1  
Typy krvácania z rán
229
20.1.2  
Veľké vonkajšie krvácanie
229
20.1.3  
Malé vonkajšie krvácanie
231
20.1.4  
Amputácia
232
20.1.5  
Vnútorné krvácanie
233
20.2  
Poranenia tváre a mäkkých tkanív hlavy
235
20.3  
Poranenia oka
235
20.4  
Krvácanie z ucha
236
20.5  
Krvácanie z nosa
237
20.6  
Krvácanie z úst
238
20.7  
Zlomeniny sánky, čeľuste a lícnych kostí
238
20.8  
Poranenia hlavy a mozgu
240
20.8.1  
Otras mozgu
240
20.8.2  
Difúzne axonálne poškodenie
241
20.8.3  
Pomliaždenie mozgu
241
20.8.4  
Zlomeniny klenby a spodiny lebky
242
20.8.5  
Úrazový opuch mozgu
243
20.8.6  
Epidurálne krvácanie
244
20.8.7  
Subdurálne krvácanie
245
20.8.8  
Intracerebrálne krvácanie
245
20.9  
Stabilizovaná poloha na boku
247
20.10  
Poranenia periférnych nervov
247
20.11  
Poranenia chrbtice a miechy
250
20.12  
Poranenia hrudníka
252
20.12.1  
Zatvorené poranenia hrudníka
252
20.12.2  
Otvorené poranenia hrudníka
253
20.12.3  
Pneumotorax
253
20.12.4  
Hemotorax
254
20.12.5  
Tamponáda srdca
254
20.12.6  
Traumatická ruptúra aorty
255
20.12.7  
Pomliaždenie pľúc
255
20.12.8  
Sériové zlomeniny rebier
255
20.13  
Poranenia brucha a orgánov retroperitoneálnej oblasti
257
20.13.1  
Otvorené brušné poranenia
258
20.13.2  
Zatvorené brušné poranenia
258
20.13.3  
Ruptúra sleziny
259
20.13.4  
Poranenia pečene
259
20.13.5  
Ruptúra bránice
260
20.13.6  
Poranenia a ruptúry tráviaceho systému
260
20.13.7  
Poranenia brušných ciev
260
20.13.8  
Poranenia slinivky brušnej
260
20.13.9  
Poranenia obličiek
262
20.13.10  
Porania močovej trubice
263
20.14  
Poranenia končatín
264
20.14.1  
Vytknutie
264
20.14.2  
Vykĺbenie
265
20.14.3  
Zlomeniny
266
20.14.4  
Zlomenina kľúčnej kosti
268
20.14.5  
Zlomeniny ramennej kosti a kostí predlaktia
269
20.14.6  
Zlomeniny ruky a prstov
271
20.14.7  
Zlomeniny panvy a bedrového zhybu
271
20.14.8  
Zlomeniny stehnovej kosti
272
20.14.9  
Poranenia kolenného zhybu
274
20.14.10  
Zlomeniny predkolenia
275
20.14.11  
Poranenia členka a nohy
276
20.15  
Polytrauma
277
20.16  
Syndróm pomliaždenia
279
20.17  
Syndróm z poranenia tlakovou vlnou
280

282
21.1  
Popáleniny
282
21.1.1  
Všeobecné pravidlá ošetrenia menších popálenín a obarení
285
21.1.2  
Všeobecné pravidlá ošetrenia ťažkých popálenín a obarenia
285
21.2  
Vyčerpanie z tepla a prehriatie organizmu
286
21.3  
Tepelný úpal
287
21.4  
Poleptanie úst a pažeráka
288
21.5  
Podchladenie
289
21.5.1  
Niekoľko poznámok k reakcii ľudského organizmu pri pobyte v studenej vode
290
21.6  
Omrzliny
291

293

296
23.1  
Obväzovanie
303
23.2  
Všeobecné hygienické zásady pri prikladaní obväzov
303
23.3  
Základné typy obväzov
304

321
24.1  
Prenášanie jedným záchrancom
321
24.2  
Prenášanie dvoma záchrancami
325

329

335
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020