Jana Chovancová, Emília Huttmanová, Roman Vavrek


Manažment prírodných zdrojov – návody na praktické cvičeniaISBN 978-80-555-1130-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

4

6

16

23

5  

27

6  

34

7  

39

49

55

62

66

70

74
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019