Alexander Cap


Výklad na 4.-11. kapitolu knihy GenezisISBN 978-80-555-0037-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3
  
Ľudský rod pred potopou. Deti Adama a Evy: Kain a Ábel. Prinášanie obety. Bratovražda. Set (230 rokov od stvorenia sveta). Potomkovia Kaina a Seta
3
46
  
Rodokmeň praotcov od Adama po Noacha. Zmiešanie pokolení. Zvrátenosť ľudstva. Celosvetová potopa (2262 od stvorenia sveta, 3247 pred narodením Christa alebo 1656 od Adama do Noeho)
46
68
  
Potopa sveta a skazenosť ľudstva. Potopa sveta
68
101
  
Priebeh potopy. Príchod Božieho súdu. Celosvetová kataklyzma
101
115
  
Koniec potopy
115
  
Nový počiatok. Vystúpenie z archy
123
129
  
Božia zmluva s ľudstvom po potope sveta
129
  
Kliatba a požehnanie Noemovo
134
144
  
Rozmnoženie a rozdelenie ľudstva
144
161
173
  
176
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020