Alexander Cap


Výklad knihy Genezis 2, 5 – 3, 7

Druhá správa o stvorení sveta. O raji. Prvé Božie prikázanie. Stvorenie ženy. Pokušenie a pád prarodičovISBN 978-80-555-1441-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Strom života
23
1.2  
Strom poznania dobra a zla
26
1.3  
Boží príkaz
45

51
2.1  
Toto je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela
64
2.2  
Menovať sa bude mužena, lebo je z muža vzatá
68
2.3  
Preto muž opustí svojho otca i svoju matku
69
2.4  
Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa
72

76
3.1  
Vôbec nezomriete... budete ako Boh: budete vedieť, čo je dobro a čo zlo
85
3.2  
Keď žena videla... že je pre oči zvodný a lákavý... vzala... a jedla
87
3.3  
I spoznali, že sú nahí
88

  

96
98
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020