Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2016

(Kompletná bibliografia)ISBN 978-80-555-1840-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
5
217
254
326
420
479
525
541
582
  
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
582
  
Univerzitná knižnica
588
  
Ústav maďarského jazyka a kultúry
590
  
Ústav rómskych štúdií
592
  
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
596
  
Rektorát
603
  
604
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti PU za rok 2016
605
  
Príl. č. 2: Kategórie evidencie publikačnej činnosti
607
  
Príl. č. 3: Zoskupenie kategórií EPČ podľa MŠVVaŠ SR
610
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020