Zuzana Karnišová (Ed.), Peter Haľko (Ed.)


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2015

(Kompletná bibliografia)ISBN 978-80-555-1623-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
5
170
196
267
346
388
419
432
463
  
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
463
  
Univerzitná knižnica
471
  
Ústav maďarského jazyka a kultúry
474
  
Ústav rómskych štúdií
476
  
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
478
  
486
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti PU za rok 2015
487
  
Príl. č. 2: Kategórie evidencie publikačnej činnosti
489
  
Príl. č. 3: Zoskupenie kategórií EPČ podľa MŠVVaŠ SR
492
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020