Zuzana Karnišova (ed.), Peter Haľko (ed.)


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2014

(Kompletná bibliografia)ISBN 978-80-555-1373-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
5
185
220
303
382
432
481
497
526
  
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
526
  
Rektorát
534
  
Univerzitná knižnica
536
  
Ústav maďarského jazyka a kultúry
538
  
Ústav rómskych štúdií
541
  
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
545
  
551
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti PU za rok 2014
552
  
Príl. č. 2: Kategórie evidencie publikačnej činnosti
554
  
Príl. č. 3: Zoskupenie kategórií EPČ podľa MŠVVaŠ SR
557
  
560
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020