Renáta Bernátová (ed.), Tetyana Nestorenko (ed.)


VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ II.

medzinárodný nekonferenčný zborníkISBN 978-80-555-1829-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
8

  
SEKCIA: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

10

19

25

30

36

47

  
SEKCIA: STREDOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

54

62

71

77

  
ШКІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ
Лариса Кондратенко, Лідія Манилова

87

94

106

  
ВИСВІТЛЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ НАПРЯМІВ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛІ
Валентина Черній, Олена Нєворова, Людмила Нєворова

110

  
SEKCIA: VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

116

121

129

133

139

148

154

161

173

  
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Валентина Огліх, Тарас Ніколаєв, Валентина Волкова, Олексій Шаповалов

182

188

198

204

209

213

218

224

  
SEKCIA: ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

231

243

253

274

279

287

  
SEKCIA: EKONOMIKA VZDELÁVANIA

294

298

  
EDUCATION AS A FACTOR OF THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Svetlana Tiutiunnykova, Oksana Berneno

303

310

  
SEKCIA: MANAŽMENT VZDELÁVANIA

327

339

367

376

393

402

409

414

420

  
SEKCIA: KOMUNIKAČNÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA

432

438

445

452

461

476

  
SEKCIA: HUDBA A UMENIE VO VZDELÁVANÍ

484

491

498

507

  
SEKCIA: PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA

516

519

523

531

539

546

552

557

565
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020