Renáta Bernátová (Ed.), Tetyana Nestorenko (Ed.)


VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ

medzinárodný nekonferenčný zborníkISBN 978-80-555-1712-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
7

  
SEKCIA: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

9

17

24

29

34

57

63

68

74

82

  
SEKCIA: STREDOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

90

98

102

  
SEKCIA: VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

  
ДОСВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Ольга Астап’єва, Олексій Максімішин, Богдан Мельник, Ігор Божко
107

111

118

124

  
KOMUNIKACE A KOOPERACE JAKO NÁSTROJ HODNOCENÍ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ
Jana Burgerová, Martina Maněnová, Martina Adamkovičová

129

135

141

146

151

164

172

182

187

196

205

212

221

228

234

239

253

261

  
SEKCIA: ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

273

  
SEKCIA: EKONOMIKA VZDELÁVANIA

283

291

298

301

  
SEKCIA: MANAŽMENT VZDELÁVANIA

321

326

336

341

346

349

355

368

  
FOREIGN STUDENTS AS AN OPPORTUNITY FOR POLISH UNIVERSITIES
Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko

373

378

390

395

400

413

  
SEKCIA: KOMUNIKAČNÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA

421

427

433

  
SEKCIA: HUDBA A UMENIE VO VZDELÁVANÍ

441
442

451

457

478

487

  
SEKCIA: PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA

495

503

  
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ШЛЮБУ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Діана Логвінова, Анастасія Коломоєць

509
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020