Beáta Balogová (ed.)


Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii

(negatíva a pozitíva IKT v živote seniora)ISBN 978-80-555-1803-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
6

8

15

27

39

53

63

69

81

92

99

113

123

131

139

147

166

176

185

192

  
Senior a IKT v andragogickom kontexte
Martina LENHARDTOVÁ a Katarína MAYEROVÁ

205

220

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020