Beáta Balogová (ed.)


Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii

(negatíva a pozitíva IKT v živote seniora)ISBN 978-80-555-1803-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
6

8

15

27

39

53

63

69

81

92

99

113

123

131

139

147

166

176

185

192

  
Senior a IKT v andragogickom kontexte
Martina LENHARDTOVÁ a Katarína MAYEROVÁ

205

220

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019