Beáta Balogová (ed.), Lucia Bartková (ed.)


Sociálny výskum – nekonečná hra ideí a dôkazov?

Zborník príspevkov zo VI. doktorandskej konferencie konanej 3. novembra 2015 v PrešoveISBN 978-80-555-1642-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
5
  
6

  
HLAVNÉ REFERÁTY

8

12

  
SEKCIA 1: KVALITATÍVNY VÝSKUM

21

29

35

  
Sociologický diskurz módy
Dzanová Martina

42

49

60

  
SEKCIA 2: KVANTITATÍVNY VÝSKUM

65

  
Komunikácia ako zdroj poznania a základný nástroj v činnosti sociálneho pracovníka
Lukáčová Lenka, Šiňanská Katarína, Bašistová Alena

74

  
Kvantitatívny výskum materstva v sociálnej práci
Pížová Lívia, Balogová Beáta

82

90
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020