Božena Balcárová


Hudobná rozprávka v predprimárnej edukáciiISBN 978-80-555-1924-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Význam identity a integrity hudobnej výchovy
8
1.2  
Hudobná výchova v kontexte vzdelávacích programov
11
1.3  
Základné komponenty hudobno-výchovného procesu
16
1.3.1  
Dieťa a jeho hudobné schopnosti v predškolskom veku
17
1.3.2  
Kompetencie učiteľky materskej školy
23
1.3.3  
Hra s hudbou a o hudbe
32

39
2.1  
Integratívne aspekty projektovania
40
2.2.1  
Fázy projektovania hudobno-edukačného projektu
42
2.2  
Hudobná rozprávka ako forma integratívneho hudobno-edukačného projektu a možnosti jeho projektovania
43
2.3  
Projektovanie hudobnej rozprávky v kontexte štruktúry organizačných foriem denného poriadku
45
2.3.1  
Projektovanie hudobnej vzdelávacej aktivity
46
2.3.2  
Integratívny hudobno-edukačný projekt
47
2.3.3  
Hudobná rozprávka - scénický integratívny hudobno-edukačný projekt
49
2.3.3.1  
Špecifiká obsahu fáz projektovania scénického projektu
52
2.4  
Scenár – písomná podoba projektu
56
2.4.1  
Scenár hudobnej rozprávky pre poldenný a celodenný hudobno-edukačný projekt
58
2.4.2  
Scenár scénickej podoby hudobnej rozprávky
58
2.5  
Formy prezentácie projektu
62

66
3.1  
Ako obláčik po oblohe putoval
66
3.1.1  
Prílohy k hudobnej rozprávke Ako obláčik po oblohe putoval
74
3.1.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
75
3.2  
Ako sa žabky na koncert pripravovali
76
3.2.1  
Prílohy k hudobnej rozprávke Ako sa žabky na koncert pripravovali
85
3.2.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
87
3.3  
Ako sa psíček a mačička na orchester chceli hrať
88
3.3.1  
Prílohy k hudobnej rozprávke Ako sa psíček a mačička na orchester chceli hrať
96
3.3.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
98
3.4  
Ako si deti snehuliaka postavili
99
3.4.1  
Prílohy k hudobnej rozprávke Ako si deti snehuliaka postavili
107
3.4.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov
110
3.5  
Ako sa v kráľovstve Muzikusovo hudba stratila
111
3.5.1  
Prílohy k hudobnej rozprávke Ako sa v kráľovstve Muzikusovo hudba stratila
123
3.5.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
126
3.6  
Ako v Tanečnom kráľovstve tancovať zabudli
127
3.6.1  
Prílohy k hudobnej rozprávke Ako v Tanečnom kráľovstve tancovať zabudli
134
3.6.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
135

136
4.1  
Pri vianočnom stromčeku
137
4.1.1  
Prílohy k scénickému projektu Pri vianočnom stromčeku
142
4.1.2  
Zoznam použitých zvukových príloh
144
4.2  
Pri jasličkách
145
4.2.1  
Prílohy k scénickému projektu Pri jasličkách
150
4.2.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
152
4.3  
Prišli sme k vám vinšovať
153
4.3.1  
Prílohy k scénickému projektu Prišli sme k vám vinšovať
159
4.3.2  
Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh
165

166
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020