Ján Adam


Kapitoly z hospodárskych a sociálnych dejín Slovenska v ranom novoveku I.

Osídlenie a obyvateľstvo Šariša v 17.-18. storočíISBN 978-80-555-0904-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024