Ján Adam


Kapitoly z hospodárskych a sociálnych dejín Slovenska v ranom novoveku I.

Osídlenie a obyvateľstvo Šariša v 17.-18. storočíISBN 978-80-555-0904-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

7

11
2.1  
Šľachta
12
2.2  
Osobne slobodné obyvateľstvo
13
2.2.1  
Exempcionalisti, inskripcionalisti, slobodníci
14
2.2.2  
Šoltýsi
16
2.2.3  
Duchovenstvo
17
2.3  
Poddanské obyvateľstvo
18
2.3.1  
Sedliaci
18
2.3.2  
Želiari
20
2.3.3  
Remeselníci
21
2.3.3.1  
Výroba a spracovanie textilu a kože. Odev a obuv
23
2.3.3.2  
Kovospracujúce remeslá
28
2.3.3.3  
Drevospracujúce remeslá
29
2.3.3.4  
Potravinárstvo
31
2.3.3.5  
Stavebné remeslá
32
2.3.3.6  
Ostatné remeslá a živnosti
33
2.3.4  
Zamestnanci (panskí, obecní)
38
2.3.5  
Dedinská chudoba
41

  

46
  
48
50
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020