Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:97538
Kategória:AAA
Autor:Jenčová Sylvia (100%)
Názov:Aplikácia pokročilých metód vo finančno-ekonomickej analýze elektrotechnického odvetvia Slovenskej republiky [print]
Vydavateľské údaje:Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018
Rozsah:175 s.
ISBN:978-80-248-4219-6
Ohlas:[2] 2019. KALINA, Jan, VAŠANIČOVÁ, Petra, LITAVCOVÁ, Eva. Regression quantiles under heteroscedasticity and multicollinearity: analysis of travel and tourism competitiveness. In Ekonomický časopis : print, elektronický dokument, ISSN 0013-3035. Bratislava, 2019, Roč. 67, č. 1, s. 69-85. CCC ; WOS CC.
Ohlas:[1] 2020. DUBRAVSKÁ, Mariana, MARCHEVSKÁ, Martina, VAŠANIČOVÁ, Petra et al. Corporate social responsibility and environmental management linkage: An empirical analysis of the Slovak Republic. In Sustainability : elektronický dokument, ISSN 2071-1050. Bazilej, 2020, Roč. 12, č. 13, s. 1-17. CCC. Dostupný na internete <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5431/htm>
Oblasť výskumu:080