Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:75052
Kategória:AAA
Autor:Žilková Katarína (65%)
Autor:Partová Edita (10%)
Autor:Kopáčová Janka (10%)
Autor:Tkačik Štefan (5%)
Autor:Mokriš Marek (5%)
Autor:Budínová Irena (3%)
Autor:Gunčaga Ján (2%)
Názov:Young children's concepts of geometric shapes [print]
Vydavateľské údaje:Harlow : Pearson, 2018
Rozsah:242 s.
ISBN:978-1-78726-989-7
URL:http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000582553500012
Ohlas:[3] 2020. ERDOGAN, Fatma. Prospective middle school mathematics teachers’ problem posing abilities in context of van Hiele Levels of Geometric Thinking. In International Online Journal of Educational Sciences : elektronický dokument, ISSN 1309-2707. 2020, Roč. 12, č. 2, s. 132-152.
Ohlas:[4] 2021. BELEŠOVÁ, Mária, ŠKODA, Jiří, KOSTRUB, Dušan. Detské naivné teórie v kontexte edukácie. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, 168 s. ISBN 978-80-223-5114-0.
Ohlas:[3] 2021. KURUC, Martin, KOTUĽÁKOVÁ, Katarína, KOŽUCHOVÁ, Mária et al. Motivácia k učeniu sa študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky. 1. vyd. Týn nad Vltavou : Nová Forma, 2021, 131 s. ISBN 978-80-7612-362-5.
Ohlas:[1] 2021. BRUNS, Julia, UNTERHAUSER, Elisabeth, GASTEIGER, Hedwig. Understanding of Geometrical Concepts in Elementary School Using the Example of Quadrangle, Rectangle and Square. In Journal für Mathematik - Didaktik : print, elektronický dokument, ISSN 0173-5322; 1869-2699. Berlín, 2021, Roč. 42, č. 2, 581-623.
Ohlas:[3] 2022. HNATOVÁ, Jana. Bádateľský prístup k riešeniu matematickej úlohy s využitím rozšírenej reality. In Zagadnienia pedagogiczne w kontekście kształcenia i wychowania. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. 1. vyd. Nowy Sacz : Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Saczu, 2022, s. 135. ISBN 978-83-65575-95-1.
Oblasť výskumu:010