Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:73305
Kategória:AFH
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Pregraduálne vzdelávanie špeciálneho pedagóga – etopéda [elektronický dokument]
Zdroj:Výchova a vzdelávanie 2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi [elektronický dokument] : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. september 2018
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018
Lokácia:s. 101-101
ISBN:978-80-8152-638-1