Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:52644
Kategória:EDI
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Konzekutívne tlmočenie pre ukrajinistov: kultúra [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 8, č. 31-32. - Prešov, (2017), s. 169-170
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo31-32.html