Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:457513
Kategória:AAB
Autor:Liba Jozef (50%)
Autor:Mirdaliková Patrícia (50%)
Názov:Edukačná podpora prevencie problémov s návykovými látkami u rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia [print, elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2021
Rozsah:201 s.
ISBN:978-80-555-2838-0
URL:https://www.unipo.sk/public/media/20082/liba-mirdalikova-edukacna-podpora-prevencie.pdf
Ohlas:[6] 2022. ŠTURMANKIN, Richard. Liba, J., Mirdaliková, P.: Edukačná podpora prevencie problémov s návykovými látkami u rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, pedagogická fakulta, 2021. 202 s. ISBN 978-80-555-2838-0. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, ISSN 2585-7363. 2022, roč. 11, č. 2, s. 104-105.
Ohlas:[3] 2022. ŠTURMANKIN, Richard. Žiaci so syndrómom ADHD ako riziková skupina užívateľov návykových látok. In 10. Speciálně pedagogická konference k 20. výročí Katedry speciální pedagogiky PdF OU. 25 let studia speciální pedagogiky v Ostravě. 20 let katedry speciální pedagogiky : recenzovaný sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí [online]. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2022 [cit. 2023-05-15], s. 131, 134. ISBN 978-80-7599-353-3. Dostupný na internete <https://dokumenty.osu.cz/pdf/kpg/sbornik-ostrava-2022.pdf>
Oblasť výskumu:010