Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:457258
Kategória:ABB
Autor:Derfiňák Patrik (100%)
Názov:K obnove chrámu sv. Mikuláša v Prešove počas dvadsiatych rokov 20. storočia [print]
Zdroj:Annales historici Presovienses [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 21, č. 1. - Prešov, (2021), s. 36-76 [3,17 AH]
ISSN:1336-7528. - ISSN 2989-3089
Oblasť výskumu:030