Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:455276
Kategória:ADE
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Ortodoxné obyvateľstvo Horného Uhorska a reformácia [print]
Zdroj:Theologická revue [print] : náboženský čtvrtletník Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze : quarterly journal published by the Hussite Theological Faculty, Charles University
Lokácia:Roč. 92, č. 1. - Praha, (2021), s. 26-37
ISSN:1211-7617
Oblasť výskumu:030