Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:454022
Kategória:AAA
Autor:Kochan Pavol (80%)
Autor:Pilko Ján (20%)
Názov:Biblicko – teologický pohľad na kresťanskú rodinu ako východisko pre spoločenskú krízu [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Gorline : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2021
Rozsah:78 s.
ISBN:978-83-63055-65-3
URL:http://www.okp-elpis.pl/book,open,6864,0,Biblicko_%E2%80%93_teologick%C3%BD_poh%C4%BEad_na_kres%C5%A5ansk%C3%BA_rodinu_ako_v%C3%BDchodisko_pre_spolo%C4%8Densk%C3%BA_kr%C3%ADzu.html
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060