Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:451948
Kategória:ADE
Autor:Nastišin Ľudovít (34%)
Autor:Fedorko Richard (33%)
Autor:Bačík Radovan (33%)
Názov:Gender differences in the perception of selected aspectsof social media as part of ecommerce activities during a pandemic [print, elektronický dokument]
Zdroj:Journal of management and marketing review [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 4. - Kuala Lumpur, (2021), s. 245-252
ISSN:0128-2603. - ISSN 2636-9168
URL:http://gatrenterprise.com/GATRJournals/JMMR/vol6.4_5.html
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:080