Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:451502
Kategória:ADE
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Ondrijová Ivana (50%)
Názov:Analýza machiavellistických prejavov a sociálnej inteligencie u zamestnancov [print, elektronický dokument]
Zdroj:Ekonomika - Management - Inovace [print, elektronický dokument] : Scientific-Technical Journal of Moravian University College Olomouc : Vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc
Lokácia:Roč. 13, č. 3. - Olomouc, (2021), s. 52-60
ISSN:1804-1299. - ISSN 1805-353X
URL:http://emijournal.cz/wp-content/uploads/2021/12/05_-ANAL%C3%9DZA-MACHIAVELLISTICK%C3%9DCH-PREJAVOV-A-SOCI%C3%81LNEJ-INTELIGENCIE-U-ZAMESTNANCOV.pdf
Oblasť výskumu:080