Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:450822
Kategória:ADM
Autor:Knapík Ján (50%)
Autor:Kosturková Martina (50%)
Názov:Examining the relationship between moral reasoning and critical thinking in teacher study programmes in Slovakia [print, elektronický dokument]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Hradec Králové, (2021), s. 116-118
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:060