Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:448409
Kategória:ADM
Autor:Derňarová Ľubica (30%)
Autor:Németh František (5%)
Autor:Šuličová Andrea (50%)
Autor:Šantová Tatiana (10%)
Autor:Demjanovič Kendrová Lucia (5%)
Názov:Význam pohybovej aktivity seniorov a jej vplyv na kvalitu života [print, elektronický dokument]
Zdroj:Praktický lékař [print, elektronický dokument] : časopis pro další vzdělávání lékařů v praxi
Lokácia:Roč. 101, č. 4. - Praha, (2021), s. 207-212
ISSN:0032-6739. - ISSN 1805-4544
Oblasť výskumu:180