Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:447637
Kategória:AAB
Autor:Hnatová Jana (50%)
Autor:Mokriš Marek (50%)
Názov:Kalibrácia metakognitívneho monitorovania v profesijnej matematickej príprave budúcich učiteľov: presnosť a skreslenie hodnotenia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021
Rozsah:213 s.
ISBN:978-80-555-2755-0
Ohlas:[3] 2022. LIPTÁK, Jakub. What is a geometric shape? Preschool and primary pre-service teacher’s misconceptions. In Elementary mathematics education journal [online], ISSN 2694-8133. 2022 [cit. 2023-01-26], roč. 4, č. 1, s. 33. Dostupný na internete <http://emejournal.upol.cz/vol4no1.php>
Ohlas:[3] 2022. PRÍDAVKOVÁ, Alena. Analýza postupov riešenia elementárnej úlohy z kombinatoriky. In Zagadnienia pedagogiczne w kontekście kształcenia i wychowania. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. 1. vyd. Nowy Sacz : Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Saczu, 2022, s. 126. ISBN 978-83-65575-95-1.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:240