Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:446957
Kategória:ADM
Autor:Boltižiar Martin (40%)
Autor:Michaeli Eva (40%)
Autor:Solár Vladimír (20%)
Názov:The landfill from nickel production in Danubian Lowland and its environmental implications [elektronický dokument]
Zdroj:GeoScape [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 15, č. 2. - Varšava, (2021), s. 173-182
ISSN:1802-1115
Oblasť výskumu:100
Oblasť výskumu:092