Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:443009
Kategória:ADF
Autor:Balogová Beáta (35%)
Autor:Šarišská Miriama (35%)
Autor:Knurovský Martin (30%)
Názov:Self-care ako jeden z nástrojov prevencie foréznej situácie v rodine [elektronický dokument]
Zdroj:Revue sociálnych služieb [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 1, č. 1. - Trnava, (2021), s. 24-37
ISSN:2729-9120
URL:https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/article/view/4/4
Oblasť výskumu:060