Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:442794
Kategória:ADD
Autor:Kendra Milan (100%)
Názov:Od diskurzívneho konštruovania literárneho realizmu k realistickému interdiskurzívnemu konštruovaniu reality [print, elektronický dokument]
Zdroj:World Literature Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 4. - Bratislava, (2021), s. 131-141
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:040