Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:439053
Kategória:AAA
Autor:Popovič Jurij (100%)
Názov:Hierarchical organization of the Church according to the CCEO [print]
Vydavateľské údaje:Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2021
Rozsah:378 s.
ISBN:978-961-7054-41-5
Ohlas:[5] 2022. PŘIBYL, Stanislav. Jurij Popovič: Hierarchical organization of the Church according to the CCEO. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2021, pp. 379. In Ecumeny and law, ISSN 2391-4327. 2022, č. 10 (2), s. 175-181.
Ohlas:[4] 2023. HOSPODÁR, Michal. Sprevádzanie ľudí so špecifickými potrebami. 1. vyd. Prešov : PU GTF v Prešove, 2023, s. 85, 96-97. ISBN 978-80-555-3154-0.
Ohlas:[3] 2023. MOJZEŠ, Marcel. Príspevok k interpretácii kánona 1539 CCEO v živote kňaza z pohľadu spirituality. In Collectanea lectionum theologicarum 21. 1. vyd. Užhorod : Patent, 2023, s. 33, 38. ISBN 978-617-589-235-0.
Oblasť výskumu:070
Oblasť výskumu:020