Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:438596
Kategória:ADM
Autor:Coranič Jaroslav (100%)
Názov:Bishop Jozef Gaganec (1793–1875) – a leading figure of the religious, national and cultural life of Greek Catholics and Rusins in the mid-19th century in present-day Slovakia [print, elektronický dokument]
Zdroj:Rusin [print] : meždunarodnyj istoričeskij žurnal
Lokácia:č. 65. - Tomsk, (2021), s. 55-75
ISSN:1857-2685. - ISSN 2345-1149
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:030