Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:435376
Kategória:AAB
Autor:Čižmárová Mária (34%)
Autor:Kredátusová Jarmila (33%)
Autor:Opalková Jarmila (33%)
Názov:Slovanské medzijazykové vzťahy [print] : vybrané aspekty (opisu) dynamiky jazykových jednotiek východnej a západnej vetvy slovanských jazykov
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2021
Rozsah:139 s.
ISBN:978-80-555-2744-4
Ohlas:[6] 2022. PARCHOMENKO, Nastasia. ČIŽMÁROVÁ, M. – KREDÁTUSOVÁ, J. – OPALKOVÁ, J.: Slovanské medzijazykové vzťahy. Vybrané aspekty (opisu) dynamiky jazykových jednotiek východnej a západnej vetvy slovanských jazykov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 139 s. ISBN 978-80-555-2744-4. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2022 [cit. 2023-07-04], roč. 13, č. 52, s. 104-106. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/52_2022/Nastasia_Parchomenko_recenzia.pdf>
Oblasť výskumu:020