Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:432164
Kategória:ADM
Autor:Gavurová Beáta (25%)
Autor:Belás Jaroslav (10%)
Autor:Zvaríková Katarína (25%)
Autor:Rigelský Martin (20%)
Autor:Ivanková Viera (20%)
Názov:The Effect of Education and R&D on Tourism spending in OECD Countries: An Empirical Study [elektronický dokument]
Zdroj:Amfiteatru Economic [print, elektronický dokument] : an Economic and Business Research Periodical
Lokácia:Roč. 23, č. 58. - Bukurešť, (2021), s. 806-823
ISSN:1582-9146. - ISSN 2247-9104
URL:https://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_3041.pdf
Ohlas:[1] ŠTEFKO, Róbert, DŽUKA, Jozef, LITAVCOVÁ, Eva et al. 2020. Psychological characteristics of a tourist as predictors of expenditures: an analytical review and proposal of the predictive model. In Contemporary Economics : print, ISSN 2300-8814; 2084-0845. Varšava, 2020, Roč. 14, č. 3, s. 320-336. Dostupný na internete <http://www.ce.vizja.pl/en/issues/volume/14/issue/3>
Oblasť výskumu:110
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:060