Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:431843
Kategória:BDF
Autor:Andraščíková Ľudmila (50%)
Autor:Gelačáková Beáta (20%)
Autor:Ševčovičová Andrea (30%)
Názov:Možnosti zvyšovania komfortu a spokojnosti pacientov v dentálnej praxi [print, elektronický dokument]
Zdroj:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 4. - Bratislava, (2021), s. 39-43
ISSN:1336-183X. - ISSN 1339-5920
URL:https://www.sksapa.sk/casopisy-a-publikacie/osetrovatelstvo-a-porodna-asistencia-04-2021.html