Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:426811
Kategória:AAA
Autor:Fedorko Vladimír (100%)
Názov:Determination of prosocial behavior of preschool-aged children in the context of preschol education [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021
Rozsah:123 s.
ISBN:978-80-244-5997-4
Ohlas:[4] 2021. PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V. Východiská a špecifiká predškolskej pedagogiky. In Princípy predškolskej pedagogiky. Dieťa predškolského veku v centre pozornosti predškolskej výchovy a vzdelávania. 1. vyd. Siedlce : Institut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021, s. 30. ISBN 978-83-66597-30-3.
Ohlas:[4] 2021. MYSZKA-BUJNO, M., PIEKARSKA, J. Konstruowanie gier dydaktycznych w edukacji przedskolnej. In Princípy predškolskej pedagogiky. Dieťa predškolského veku v centre pozornosti predškolskej výchovy a vzdelávania. 1. vyd. Siedlce : Institut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021, s. 126. ISBN 978-83-66597-30-3.
Ohlas:[4] 2021. SOCHA, M., KIELBASA, M. Zagadnienie zabawy i zabawki w przygotowaniu studenta do zawodu nauczyciela przedskola. In Princípy predškolskej pedagogiky. Dieťa predškolského veku v centre pozornosti predškolskej výchovy a vzdelávania. 1. vyd. Siedlce : Institut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021, s. 144. ISBN 978-83-66597-30-3.
Ohlas:[4] 2021. ŽIAKOVÁ, Júlia. Pobyt vonku a spolupráca ako forma prosociálneho správania detí predškolského veku v materskej škole=Outdoors stay and cooperation as a form of prosocial behavior of preschool children in kindergarten children. In Zober ma von II. : možnosti outdoorovej edukácie v predprimárnej edukácii. Kremnica : INAK, 2021, s. 144. ISBN 978-80-973854-6-0.
Ohlas:[6] 2022. VALOVIČOVÁ, Ingrid. Fedorko, Vladimír: Determination of prosocial behavior of preschool-aged children in the context of preschool education. Olomouc: Palacký University, 2021, 125s. In Naša škola, ISSN 1335-2733. 2022, roč. 25, č. 3-4, s. 65.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060